Tuesday, December 6, 2011

Technische doorsnede maquette

Elke kleur representeert een aparte groep van losse deeltjes.

No comments: